Tin Tuc Trong Ngay / Tag Archives: chính sách tỷ giá


Danh Mục: chính sách tỷ giá

Tỷ giá USD/VND sẽ diễn biến như thế nào trong năm 2016?

Sau hơn hai tuần Ngân hàng Nhà nước áp dụng điều hành chính sách tỷ giá theo cơ chế mới, mặc dù thị trường kinh tế, tài chính nước ngoài có nhiều thông tin tiêu cực nhưng thị trường ngoại hối Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định ...

Bạn đang xem tin tức tại chuyên mục Kinh Doanh, Tỷ Giá. Chúc bạn vui vẻ khi truy cập website Tin Tuc Trong Ngay