Tin Tuc Trong Ngay / Tag Archives: lời tiên tri sấm truyền


Danh Mục: lời tiên tri sấm truyền

Khổng Minh Gia Cát Lượng và những lời tiên tri sấm truyền

Trong văn hóa Trung Hoa, Gia Cát Lượng là bậc quân sư lỗi lạc, đại tài khiến đời đời thán phục. Đến nay, những lời tiên tri ông để lại cho hậu thế vẫn là bí ẩn chưa giải mã hết. Theo Thục chí, tài liệu được cho là chính ...

Bạn đang xem tin tức tại chuyên mục Tin Thế Giới, Xem Bói. Chúc bạn vui vẻ khi truy cập website Tin Tuc Trong Ngay